Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

VZN

Rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa
VZN č. 7_2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 821,35 kB

VZN č. 4/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šoporňa - Zmeny a doplnky 5/2019

UP_zmeny a doplnky_52019_42020_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,79 kB

Rok 2019

1/2019

VZN o poskytovaní jednorázových sociálnych dávkok obce Šoporňa
1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,25 kB

Rok 2018

1/2018

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa
1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

2/2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa
2-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB

Rok 2016

9/2016

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa
9-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,13 kB

8/2016

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stasvebné odpady v obci Šoporňa
8-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,82 MB

7/2016

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Šoporňa
7-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB

6/2016

VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Šoporňa
6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB

5/2016

VZN o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Šoporňa
5-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB

4/2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa
4-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,42 kB

3/2016

VZN o poskytovaní finančného daru 90-ročným a starším občanom obce z príležitosti životného jubilea
3-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,52 kB

2/2016

VZN o podmienkach poskytovania finančných prspevkov na vykonávanie opatrení soc. ochr. detí a soc. kurately
2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,02 kB

1/2016

VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa
1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 964,05 kB

Rok 2015

9/2015

VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce počas volebnej kampane
9-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,63 kB

6/2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby
6-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,22 kB

5/2015

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Šoporňa
5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,81 MB

4/2015

VZN o určení miesta a času zápisu do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskehj pôsobnosti obce Šoporňa
4-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 658,42 kB

3/2015

VZN o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhrau nákladov ZŠ s MŠ Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskehj pôsobnosti obce Šoporňa
3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,93 kB

2/2015

VZN o zásadách hospodárenie a nakladania s majetkom obce
2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,04 MB
Zobrazeno 1-20 z 25

Dátum a čas

Dnes je sobota, 27.11.2021, 13:14:47

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play