Menu

Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

VZN

VZN 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

VZN 7/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šoporňa 

VZN 6/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby

VZN 5/2022 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa

VZN 4/2022 o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov Základnej školy s materskou školou Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šoporňa 

VZN 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školya školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa 

VZN 2/2022 o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov Základnej školy s materskou školou Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šoporňa

VZN 1/2022 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Šoporňa

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

VZN 5/2021o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa 

VZN 4/2021 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní odpadových vôd na území obce 

príloha k vzn - zmluva 

VZN 3/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 

VZN 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa 

VZN 1/2021  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šoporňa

VZN 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa

VZN 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

VZN 5/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa

VZN 3/2020 o poskytovaní finančného daru 90-ročným a starším občanom obce z príležitosti životného jubilea

VZN 6/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šoporňa

VZN 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

VZN 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa

VZN 3/2019 o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce

 

Rok 2024

VZN 2/2024 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB

Rok 2023

VZN 1/2023 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Šoporňa

VZN o niektorých podmienkach držania psov 2023_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,13 kB

VZN 2/2023 o organizácii miestneho referenda v obci Šoporňa

VZN o referende 2023_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,26 kB

VZN 4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

2023-4 VZN o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,53 kB

VZN 5/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN_Miestny poplatok za rozvoj_schvaleny_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,82 kB

Rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa
VZN č. 7_2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 821,35 kB

VZN č. 4/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šoporňa - Zmeny a doplnky 5/2019

UP_zmeny a doplnky_52019_42020_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,79 kB

Rok 2019

1/2019

VZN o poskytovaní jednorázových sociálnych dávkok obce Šoporňa
1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,25 kB

Rok 2016

6/2016

VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Šoporňa
6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB

5/2016

VZN o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Šoporňa
5-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB

2/2016

VZN o podmienkach poskytovania finančných prspevkov na vykonávanie opatrení soc. ochr. detí a soc. kurately
2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,02 kB

1/2016

VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa
1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 964,05 kB

Rok 2015

3/2015

VZN o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhrau nákladov ZŠ s MŠ Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskehj pôsobnosti obce Šoporňa
3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,93 kB

2/2015

VZN o zásadách hospodárenie a nakladania s majetkom obce
2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,04 MB

1/2015

VZN o poskytovaní dotácií
1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,92 kB
Zobrazené 1-20 z 26

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 14.7.2024, 13:32:08

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play