Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

VZN

VZN 5/2021o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa 

VZN 4/2021 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní odpadových vôd na území obce 

príloha k vzn - zmluva 

VZN 3/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 

VZN 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa 

VZN 1/2021  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šoporňa

VZN 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa

VZN 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

VZN 5/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa

VZN 3/2020 o poskytovaní finančného daru 90-ročným a starším občanom obce z príležitosti životného jubilea

VZN 6/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šoporňa

VZN 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

VZN 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa

VZN 3/2019 o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce

 

Rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa
VZN č. 7_2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 821,35 kB

VZN č. 4/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šoporňa - Zmeny a doplnky 5/2019

UP_zmeny a doplnky_52019_42020_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,79 kB

Rok 2019

1/2019

VZN o poskytovaní jednorázových sociálnych dávkok obce Šoporňa
1-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,25 kB

Rok 2016

6/2016

VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Šoporňa
6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB

5/2016

VZN o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Šoporňa
5-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB

2/2016

VZN o podmienkach poskytovania finančných prspevkov na vykonávanie opatrení soc. ochr. detí a soc. kurately
2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,02 kB

1/2016

VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa
1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 964,05 kB

Rok 2015

9/2015

VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce počas volebnej kampane
VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 696,47 kB

6/2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby
6-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,22 kB

5/2015

VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Šoporňa
5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,81 MB

3/2015

VZN o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhrau nákladov ZŠ s MŠ Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskehj pôsobnosti obce Šoporňa
3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,93 kB

2/2015

VZN o zásadách hospodárenie a nakladania s majetkom obce
2-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,04 MB

1/2015

VZN o poskytovaní dotácií
1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,92 kB

Rok 2010 a starší

2/2010

VZN o organizácii miestneho referenda
2-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB

2/2006

VZN o pamätihodnostiach obce Šoporňa, dodatok č.1
2-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB

3/2004

VZN o určení školského obvodu ZŠ
3-2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,75 kB

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.5.2022, 0:56:19

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play