Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 10. 2019

dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve

64/2019

Neuvedené

Ivana Antalová

Obec Šoporňa

29. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného FP

65/2019

56 733,13 EUR

Obec Šoporňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

31. 10. 2019

Zmluva o dielo

66/2019

237,60 EUR

Obec Šoporňa

Trimel s.r.o.

31. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

67/2019

2 900,00 EUR

Obec Šoporňa

Ing. Marta Serenčéšová

13. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

68/2019

8 000,00 EUR

Obec Šoporňa

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava

13. 11. 2019

Dodatok č.3

69/019

Neuvedené

Ivana Antalová

Obec Šoporňa

10. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

70/2019

0,30 EUR

Obec Šoporňa

Trimel s.r.o.

10. 12. 2019

Zmluva o dielo

71/2019

10 107,00 EUR

REJK-NET s.r.o.

Obec Šoporňa

10. 12. 2019

Darovacia zmluva

72/2019

365,00 EUR

Obec Šoporňa

KOMPLEX - OS s.r.o.

3. 1. 2020

Dodatok č.1

1/2020

648,80 EUR

Obec Šoporňa

V.G

14. 1. 2020

Zmluva o dielo č. 1/2020

2/2020

32 925,56 EUR

KRAJČA - BEHÚL spol. s r.o.

Obec Šoporňa

5. 2. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

3/2020

2 500,00 EUR

Obec Šoporňa

V.O.V.S., s.r.o.

6. 2. 2020

Zmluva o dielo č. 2/2020

4/2020

129 851,03 EUR

KRAJČA - BEHÚL spol. s r.o.

Obec Šoporňa

2. 3. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb

5/2020

Neuvedené

Obec Šoporňa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2. 3. 2020

Dodatok č.7 k zmluve o NFP

6/2020

Neuvedené

Obec Šoporňa

Ministerstvo životného prostredia

6. 3. 2020

Zmluva o dielo č.

7/20

6 875 961,88 EUR

Vodohospodárske stavby a.s.

Obec Šoporňa

12. 3. 2020

Príkazná zmluva

8/2020

Neuvedené

SZĽH infra, s.r.o.

Obec Šoporňa

17. 3. 2020

Zmluva na poskytnutie služby

9/2020

28 560,00 EUR

Emef green, s.r.o.

Obec Šoporňa

19. 3. 2020

Zmluva o dielo : pasportizácia hrobových miest

10/2020

4 800,00 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Šoporňa

30. 3. 2020

dodatok č. 6

11/2020

Neuvedené

Obec Šoporňa

Ministerstvo životného prostredia

23. 4. 2020

Zmluva o nájme nehnuteľností

12/2020

15 000,00 EUR

DIPEX s.r.o.

Obec Šoporňa

28. 4. 2020

Kúpna zmluva

13/2020

1 725,00 EUR

A.Š. I.Š

Obec Šoporňa

2. 5. 2020

Zmluva o dielo č. 7/2020

14/2020

19 200,00 EUR

Marián Šulík, Ing. arch

Obec Šoporňa

5. 5. 2020

Zmluva o dielo č 3/2020

15/2020

29 132,88 EUR

KRAJČA - BEHÚL spol. s r.o.

Obec Šoporňa

17. 5. 2020

Zmluva o dočasnom uložení veci

16/2020

Neuvedené

Obec Šoporňa

SZĽH

1. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí služby 1/2020

17/2020

34 444,80 EUR

ProEnvi s.r.o.

Obec Šoporňa

1. 6. 2020

Zmluva č. ZM -19/2020

18/2020

120,00 EUR

Obec Šoporňa

IQ ideas, s.r.o.

9. 6. 2020

Zmluva o spolupráci

73/2019

Neuvedené

Obec Šoporňa

Internesia, s.r.o.

12. 6. 2020

Kúpna zmluva

19/2020

2 450,00 EUR

M. Š.

Obec Šoporňa

22. 6. 2020

Kúpna zmluva

20/2020

1,00 EUR

Obec Šoporňa

TTSK

22. 6. 2020

dodatok č. 1

21/2020

Neuvedené

A.Š. I.Š

Obec Šoporňa

25. 6. 2020

Zmluva o termínovanom úvere

22/2020

343 799,00 EUR

VÚB a.s

Obec Šoporňa

1. 7. 2020

dodadok č.8

23/2020

Neuvedené

Obec Šoporňa

Ministerstvo životného prostredia

9. 7. 2020

Zmluva č. 199 Pr-cov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

24/2020

1 500,00 EUR

Obec Šoporňa

Trnavský samosprávny kraj

4. 8. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy

25/2020

20 000,00 EUR

Obec Šoporňa

Úrad Vlady SR

4. 8. 2020

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých psov do karanténnej stanice

26/2020

30,00 EUR

Obec Šoporňa

OZ Zatúlané psíky Šaľa

7. 8. 2020

zmluva o prenájme VP

27/2020

600,00 EUR

Luvi group + Fine PG

Obec Šoporňa

28. 8. 2020

dodatok č. 2

28/2020

Neuvedené

A.Š. I.Š

Obec Šoporňa

8. 9. 2020

Zmluva o dielio č. 02-20200901

29/2020

28 637,63 EUR

VAMA electric spol. s r.o.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

30/2020

Neuvedené

B.J.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

31/2020

Neuvedené

K.H.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

32/2020

Neuvedené

J.H.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

33/2020

Neuvedené

M.B.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

34/2020

Neuvedené

E.Ž.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

35/2020

Neuvedené

I.S.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

36/2020

Neuvedené

I.S.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

37/2020

Neuvedené

G.M.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

38/2020

Neuvedené

J.G.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

39/2020

Neuvedené

I.K.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

40/2020

Neuvedené

Ľ.T.

Obec Šoporňa

1. 10. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

41/2020

Neuvedené

L.J.

Obec Šoporňa

14. 10. 2020

Kúpna zmluva č. 1/2020

42/2020

25 823,40 EUR

Obec Šoporňa

Daffer spol. s r. o.

14. 10. 2020

Kúpna zmluva č. 2/2020

43/2020

2 145,60 EUR

Obec Šoporňa

Daffer spol. s r. o.

4. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

44/2020

74 785,00 EUR

Obec Šoporňa

Ministerstvo financií SR

13. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

45/2020

2 900,00 EUR

Obec Šoporňa

Ing. Marta Serenčéšová

16. 11. 2020

dodatok č.9

46/2020

Neuvedené

Obec Šoporňa

Ministerstvo životného prostredia

16. 11. 2020

Kúpna zmluva

47/2020

4 862,50 EUR

M.Š. a E.Š.

Obec Šoporňa

4. 12. 2020

zmluva o poskytnutí služby 1/2020

48/2020

17 760,00 EUR

Blumon C&L, s.r.o.

Obec Šoporňa

7. 12. 2020

Kúpna zmluva

49/2020

3 775,00 EUR

Ing. A.M.

Obec Šoporňa

7. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

50/2020

Neuvedené

Obec Šoporňa

SR - Štatistický úrad

16. 12. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

51/2020

Neuvedené

A.Š.

Obec Šoporňa

16. 12. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

52/2020

Neuvedené

J.Š.

Obec Šoporňa

16. 12. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

53/2020

Neuvedené

M.B.

Obec Šoporňa

16. 12. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

54/2020

Neuvedené

M.L.

Obec Šoporňa

16. 12. 2020

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

55/2020

Neuvedené

D.K.

Obec Šoporňa

23. 12. 2020

dodatok č.1

56/2020

Neuvedené

ProEnvi s.r.o.

Obec Šoporňa

12. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu odpadu

1/2021

212 120,60 EUR

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Šoporňa

1. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa v roku 2021

2/2021

1 400,00 EUR

SPZ, Poľovnícke združenie Domovina

Obec Šoporňa

1. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa v roku 2021

3/2021

800,00 EUR

Klub dôchodcov

Obec Šoporňa

1. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa v roku 2021

4/2021

750,00 EUR

MO MS Šoporňa, Klub paličkovanej čipky

Obec Šoporňa

1. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa v roku 2021

5/2021

2 500,00 EUR

SRZ, MO Šoporňa

Obec Šoporňa

1. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa v roku 2021

6/2021

700,00 EUR

ZO SZCH Sereď 1

Obec Šoporňa

1. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šoporňa v roku 2021

7/2021

200,00 EUR

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Obec Šoporňa

12. 3. 2021

zámenná zmluva

8/2021

Neuvedené

CPP stavebná spoločnosť s.r.o.

Obec Šoporňa

18. 3. 2021

dodatok č.1

9/2021

Neuvedené

Ing. A.M.

Obec Šoporňa

22. 3. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

10/2021

Neuvedené

Obec Šoporňa

SR - Štatistický úrad

31. 3. 2021

Zmluva o dielo

11/2021

70,00 EUR

KB PROTECT s.ro.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

12/2021

Neuvedené

S.K.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

13/2021

Neuvedené

Z.K.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

14/2021

Neuvedené

Ľ.F.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

15/2021

Neuvedené

E.Ž.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

15/2021

Neuvedené

M.P.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

16/2021

Neuvedené

H.K.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

17/2021

Neuvedené

J.G.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

18/2021

Neuvedené

S.K.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

19/2021

Neuvedené

I.K.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

20/2021

Neuvedené

V.G

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

21/2021

Neuvedené

M.M.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

22/2021

Neuvedené

M. Š.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

23/2021

Neuvedené

J.M.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

24/2021

Neuvedené

J.T.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

25/2021

Neuvedené

B.A.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

26/2021

Neuvedené

K.R.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

27/2021

Neuvedené

A.B.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

28/2021

Neuvedené

A.Š.

Obec Šoporňa

8. 4. 2021

Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku

29/2021

Neuvedené

A.Š.

Obec Šoporňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play