Menu

Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Postup k pripájaniu kanalizačnej prípojky

 1. Vlastník nehnuteľnosti je povinný si kanalizačnú prípojku zriadiť na vlastné náklady po odsúhlasení prevádzkovateľom.
 2. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie.
 3. Vlastník pripájanej nehnuteľnosti pri pripojení nehnuteľnosti kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu musí splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu.
 4. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná so spätnou klapkou a aby bola vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená.
 5. Ak je prípojka vlastníka osadená nižšie ako napojenie do verejnej kanalizácie, je povinnosťou vlastníka zabezpečiť výškový rozdiel plavákovým systémom na svoje náklady. 
 6. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný umiestniť kanalizačnú prípojku do prístupnej vodotesnej kanalizačnej šachty maximálne 2 m od hranice pozemku.
 7. Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá vlastník kanalizačnej prípojky.
 8. Vlastník kanalizačnej prípojky je na základe výzvy vlastníka kanalizácie, resp. prevádzkovateľa povinný na vlastných zariadeniach vykonať na vlastné náklady nevyhnutné úpravy potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za spôsobenú škodu.
 9. Pripojenie a odvádzanie vôd do verejnej kanalizácie musí byť priamo, z vnútornej kanalizácie pripájanej nehnuteľnosti do kanalizačnej prípojky.
 10. Vlastník prípojky nesmie do verejnej kanalizácie vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu ani vypúšťať do verejnej kanalizácie dažďovú vodu.
 11. Miesto zaústenia prípojky do verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom (2 m od kontrolnej šachty po plot). Upozorňujeme, že samotné napojenie na kanalizáciu je možné vykonať až po odsúhlasení napojenia oprávnenou osobou – prevádzkovateľom kanalizácie.
 12. Vlastník kanalizačnej prípojky musí pred zasypaním prípojky telefonicky kontaktovať obec na tel. číslach  0940 633 924, 0940 633 922.
 13. Vlastník bude spätne informovaný o termíne kontroly napojenia prevádzkovateľom verejnej kanalizácie Ing. Jozef Vyskoč – EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01  Nitra. 
 14. Po skontrolovaní napojenia prevádzkovateľom kanalizácie bude vlastníkovi nehnuteľnosti odovzdaná podpísaná Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu. Zároveň bude vykonaný odpis vodomeru, nakoľko od dátumu napojenia bude  vlastníkovi nehnuteľnosti účtované stočné.

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu  

Ohlásenie drobnej stavby 

Zmluva o pripojení na kanalizáciu 

 

 

Dátum zvesenia: 16. 4. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 17.6.2024, 16:26:29

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play