Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody

podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šoporňa  IČO: 34015884  so sídlom v  Šoporni č. 33 zo dňa 21.09.2022 začalo dňa 22.09.2022 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemku v intraviláne  k.ú. Šoporňa,  na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa.

Viac info tu . 

Dátum zvesenia: 8. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je piatok, 30.9.2022, 11:35:43

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play