Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  oznamuje, že na základe žiadosti  začalo dňa  17.03.2020 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín. Viac info tu.

Dátum zvesenia: 5. 4. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 6.4.2020, 9:27:35

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play