Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Oznámenie o výrube dreviny

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  oznamuje,  že na základe žiadosti zo dňa 25.09.2019  začalo dňa 25.09.2019 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks  dreviny rastúcej na pozemku v k.ú. Šoporňa,  na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Dátum zvesenia: 14. 10. 2019 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je piatok, 21.2.2020, 9:27:17

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play