Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie /verejná vyhláška/

Stavebník Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení Monikou Poláčkovou, zamestnankyňou spoločnosti, podala dňa 7.2.2023 na Obecný úrad v Šoporni žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „DS_OKS_Šoporňa, Nábrežná, VNk, TS,NNV“, líniová stavba v kat. úz. Šoporňa, v zastavanom území obce /ulice Rýľkova, Šalská, Kollárova/ a trafostanica na pozemku parc. č. 863/1 kat. úz. Šoporňa /LV č. 5613/. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie vydala Obec Šoporňa pod č. 2714/ÚPaSP 802/2022 dňa 18.10.2022, právoplatnosť nadobudlo dňa 8.12.2022. Viac info tu. 

Dátum zvesenia: 3. 6. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 10.12.2023, 5:55:34

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play