Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:
 Stanovisko k Záverečnému účtu Šoporňa na roky 2020
 Kontrola vyúčtovania dotácií
 Kontrola správy obecného vodovodu
 Kontrola správy pohľadávok Obce Šoporňa
 Vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
 Kontrola plnenia uznesení OZ
Ostatné úlohy:
 Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
 Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
 Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
 Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

Milena Veresová
hlavný kontrolór

Dátum zvesenia: 8. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je sobota, 27.11.2021, 13:09:09

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play