Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a II. polrok 2021

Obec Šoporňa

Hlavný kontrolór

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti V súlade s § 18 ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

 Stanovisko k rozpočtu obce Šoporňa na roky 2022,2023,2024

 Kontrola plnenia opatrení uložených v roku 2018-2020

 Kontrola hospodárenia s odpadmi a Zberný dvor

 Vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na rok 2022

 Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021

 Kontrola plnenia uznesení OZ

Ostatné úlohy:

 Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ

 Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach

 Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce

 Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

 

                                                                                                Milena Veresová

                                                                                                hlavný kontrolór

Dátum zvesenia: 25. 6. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 17.6.2021, 0:25:01

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play