uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Oznam - Výrub drevín rastúcich mimo lesa

Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania. Viac info tu 

Zverejnené: 09.10 2015

Oznam o zasielaní upozornení o nedoplatkoch

Vážení občania.

Obec Šoporňa rozposiela v týchto dňoch  upozornenia o nedoplatkoch za TKO, dane, psa a kanalizáciu.

Nakoľko po predchádzajúcom vedení sa nenašla kompletná evidencia úhrad poplatkov z rokov 2011 až 2014 v sume viac ako 55 000 euro, je možné, že ste uvedené nedoplatky už uhradili. Zároveň Vás prosíme, ak ste tak urobili a bolo Vám zaslané upozornenie, aby ste sa dostavili na obecný úrad na príslušné oddelenie za účelom objasnenia nedorozumenia.

V takomto prípade sa všetkým dotknutým vopred ospravedlňujeme.  

Zverejnené: 07.10 2015

Prerušenie dodávky el. energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom obce, že dňa 16.10.2015 bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie na určených miestach. Viac info tu

 

Zverejnené: 05.10 2015

Oznam

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné! Viac info tu...

Zverejnené: 04.09 2015

Oznam

V 36. týždni bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu v dňoch 31.08.2015 a 01.09.2015 ( v pondelok a v utorok). Nasledujúce vývozy  komunálneho odpadu budú realizované v dvojtýždňových intervaloch t.j. 14.09.2015 a 15.09.2015, 28.09.2015 a 29.09.2015 atď. Taktiež zber plastov sa od 02.09.2015 bude vykonávať v dvojtýždňových intervaloch.

Zber papiera sa uskutoční 03.09.2015 a následne vždy v posledný štvrtok v mesiaci ( v prípade daždivého počasia bude vždy oznámený náhradný termín)

 

Zverejnené: 31.08 2015

Výsledky kontroly NKÚ

Protokol o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014:

List

Protokol o výsledku kontroly

Zverejnené: 30.07 2015

Oznam

Obec Šoporňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov:

- lekáreň
- zdravotné služby

Otváranie obálok s ponukami na obchodno verejnú súťaž na prenájom lekárne sa uskutoční 10.9.2015 o 11,00 hod v zasadačke obecného úradu. Vyhodnotenie ponúk spolu s informáciou o vyhodnotení bude zaslané každému účastníkovi do 30.9.2015.  Otváranie obálok s ponukami na obchodno verejnú súťaž na prenájom zdravotných priestorov sa uskutoční 01.10.2015 o 11,00 hod v zasadačke obecného úradu. Vyhodnotenie ponúk na obchodno verejnú súťaž na prenájom zdravotných priestorov spolu s informáciou o vyhodnotení bude zaslané každému účastníkovi do 16.10.2015.

Zverejnené: 19.07 2015

Zverejnené: 24.06 2015

Oznam

Z dôvodu poruchy na pevnej linke kontaktujte pracovníkov obecného úradu na
telefónnych číslach

Zverejnené: 24.06 2015

Stanovisko

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Šoporňa za rok 2014, viac info tu...

Zverejnené: 24.06 2015

Rozhodnutie o voľbách

Zverejnené: 24.06 2015

Nové otváracie hodiny

Slovenská pošta a.s., úsek pobočkovej siete a retailového predaja v Bratislave, oznamuje NOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ POŠTY ŠOPORŇA: Nové otváracie hodiny pošty v obci Šoporňa od 01.12.2014
Zverejnené: 06.04 2015

Zvýšený počet výskytu podvodov

Vážení občania, polícia zaevidovala v uplynulom období zvýšený počet výskytu podvodov páchaných na starších ľuďoch. Z toho dôvodu polícia upozorňuje občanov, ako sa vyhnúť podvodom… viac info tu!
Zverejnené: 06.04 2015

Upozornenie – výzva

Celodenné parkovanie áut na miestnych komunikáciách je problém, ktorý sa netýka len našej obce. Súčasťou miestnych komunikácií sú aj priľahlé chodníky, priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“…… viac info tu
Zverejnené: 06.04 2015