uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Oznam

Obec Šoporňa oznamuje predávajúcim, ktorým bolo vydané povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na Hodové slávnosti 2015 a majú záujem o elektrickú prípojku na pokladňu alebo svetlo, žiadame túto skutočnosť nahlásiť e-mailom na sekretariat@soporna.sk, alebo poštou na podateľňu obecného úradu. Spoplatnenie je nasledovné:

- prípojka na elektrickú pokladňu je 5 €/deň

- prípojka na svetlo je 5€/deň

V prípade, že máte záujem o prípojku na pokladňu aj svetlo poplatok je 8 €/deň.

Obec Šoporňa

Zverejnené: 21.07 2015

Oznam o predpredaji lístkov na Festival hodových slávností – Hody Šoporňa 7.8.9.-augusta 2015

Predpredaj lístkov sa  začne od 20.7.2015 do 6.8.2015. Lístky si môžete zakúpiť v knižnici obecného úradu (vedľa hlavného vchodu do kultúrneho domu) počas otváracích hodín nasledovne:

- Pondelok – utorok:  8.00 – 11.30 a od 13.30 – 16.00 hod 
- Streda:  8.00 – 11.30 a od 13.30 – 17.00 hod
- Štvrtok:    8.00 – 11.30 a od 13.30 – 16.00 hod 
- Piatok:  8.00 – 11.30 a od 13.00 – 14.00 hod 

  

 

 

 

Program podujatia a ceny vstupeniek sú zverejneného v Šopornianskych novinách č. 2 na strane 16 -17.

ZŤP pri predložení platného preukazu majú zvýhodnenú cenu za 1,50 €.

Zverejnené: 20.07 2015

Oznam

Z dôvodu veľkého množstva financií na komunálny odpad, obec pristupuje k separácii odpadu od AUGUSTA 2015. Separáciou sa zabráni k zvyšovaniu poplatkov za odpad. Obec dopláca  ročne cca. 60 000 Eur za komunálny odpad. Rozdelenie odpadu na separáciu – Mäkké  plasty: PET fľaše, plastové fľaše od šampónov a čistiacich prostriedkov. Nie nádoby od olejov a rôznych chemikálií. Zber plastov sa bude realizovať spred domácností vždy v STREDU po zvoze komunálneho odpadu v čase od 09.00 hod. Stačí pred dom vyložiť plné vrece plastov a do poštovej schránky Vám vložíme nové. - Papier: noviny, letáky, kartóny... - riadne zviazaný povrazom, alebo v kartónovej krabici sa  bude zvážať 1-krát mesačne, prevažne v posledný týždeň v mesiaci . O zbere budete  včas informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.  Dovoľujeme si Vás požiadať a veríme, že do separácie sa zapojí čo najviac domácností a spolu zabránime k zvyšovaniu poplatkov za TKO. 

Obec Šoporňa

Zverejnené: 20.07 2015

Zverejnené: 17.07 2015

Oznam

Obec Šoporňa ponúka do prenájmu priestory zdravotného strediska. Jedná sa o priestory bývalej ordinácie zubára a priestory lekárne.

Priestory lekárne sú k dispozícii od 01.01.2016 z dôvodu ukončenie činnosti k 31.12.2015.  Obec Šoporňa má záujem aby lekáreň v obci fungovala aj naďalej. V prípade záujmu Vám budú bližšie informácie poskytnuté na obecnom úrade. Ponuky záujemcov o lekáreň budú ukončené do 15.08.2015 z dôvodu zabezpečenia výberového konania a zabezpečenia plynulého prechodu lekárne na nového majiteľa.

Zverejnené: 01.07 2015

Zverejnené: 24.06 2015

Oznam

Z dôvodu poruchy na pevnej linke kontaktujte pracovníkov obecného úradu na
telefónnych číslach

Zverejnené: 24.06 2015

Stanovisko

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Šoporňa za rok 2014, viac info tu...

Zverejnené: 24.06 2015

Rozhodnutie o voľbách

Zverejnené: 24.06 2015

Knižničná amnestia

Obecná knižnica od 15.4.2015 až do 30.5.2015 vyhlasuje knižničnú amnestiu. Čitatelia majú možnosť vrátiť knihy, ktoré boli požičané viac ako 2 mesiace bezplatne. Po uplynutí tohto termínu bude knižnica rozposielať upomienky a vyberať pokuty za nedodržanie stanoveného termínu. Pokuta za každý začatý mesiac od zapožičania je 0,10 € ( 10 centov) za knihu. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu. 

Pozor! Zmena otváracích hodín v knižnici!

Pondelok: 8:00 – 11:00  14:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 11:00  14:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 11:00  14:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 11:00  14:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 11:00
Zverejnené: 14.04 2015

Pomoc

Vážení občania! Dňa 12.4.2015 postihla našich spoluobčanov veľká tragédia – požiar rodinného domu. Ak by ste mali záujem uľahčiť im situáciu, môžete sa obrátiť na sekretariát obecného úradku, kde Vám poskytneme bližšie informácie. Ďakujeme

Zverejnené: 13.04 2015

Varovanie pred zvýšeným rizikom požiarov

Varovanie pred zvýšeným rizikom požiarov – viac info tu..
Zverejnené: 06.04 2015

Nové otváracie hodiny

Slovenská pošta a.s., úsek pobočkovej siete a retailového predaja v Bratislave, oznamuje NOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ POŠTY ŠOPORŇA: Nové otváracie hodiny pošty v obci Šoporňa od 01.12.2014
Zverejnené: 06.04 2015

Zvýšený počet výskytu podvodov

Vážení občania, polícia zaevidovala v uplynulom období zvýšený počet výskytu podvodov páchaných na starších ľuďoch. Z toho dôvodu polícia upozorňuje občanov, ako sa vyhnúť podvodom… viac info tu!
Zverejnené: 06.04 2015

Upozornenie – výzva

Celodenné parkovanie áut na miestnych komunikáciách je problém, ktorý sa netýka len našej obce. Súčasťou miestnych komunikácií sú aj priľahlé chodníky, priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“…… viac info tu
Zverejnené: 06.04 2015