uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Oznam Zapadoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom obce Šoporňa, že v čase od 1.12.2015 do 22.12.2015 bude v našej obci opisovať stav vodomerov

Zverejnené: 27.11 2015

Zber haluzovín

Obec Šoporňa uskutoční v dňoch 30.11.2015 a 01.12.2015 zber haluzovín. Zviazanú haluzovinu treba vyložiť pred dom. Po tomto termíne sa už haluzovina zberať nebude !

Zverejnené: 27.11 2015

Voľby do Národnej Rady Slovenskej Republiky

Zverejnené: 20.11 2015

Zverejnené: 10.11 2015

Návrh VZN o vymedzení miest na plagáty

Návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce počas volebnej kampane. Celé znenie tu.

Zverejnené: 10.11 2015

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa. Celé znenie návrhu tu.

Zverejnené: 10.11 2015

Katarínska zábava

Obec Šoporňa Vás srdečne pozýva na tradičnú Katarínsku zábavu. Posledné vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Šoporni  najneskôr vo štvrtok 26.11.2015. Viac info tu.

Zverejnené: 08.11 2015

Zmena otváracích hodín Zberného dvora

Od 03.11.2015 nastáva zmena otváracích hodín na Zbernom dvore v Šoporni nasledovne: 

November 2015 - Marec 2016
Utorok : 09.00 – 17.00
Streda : 09.00 – 17.00
Štvrtok: 09.00 – 17.00
Piatok:  09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 – 17.00 

Mimo týchto otváracích hodín je prísny zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu na Zberný dvor resp. jeho okolie ! 

 

Zverejnené: 04.11 2015

Výrub drevín

Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania. Viac info tu...

Zverejnené: 29.10 2015

Pozvánka - pozemkové spoločenstvo

Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1 Vás pozýva na valné zhromaždenie dňa 28.11.2015 o 10.00 hod. Viac info tu

Zverejnené: 28.10 2015

Vyjadrenie OcÚ k odstraňovaniu protipovodňového valu (gátu)

Odstraňovanie valu realizuje Povodie Váhu, ako vlastník uvedených pozemkov, ktorý o odstraňovaní uvedeného valu z dôvodu neplnenia svojej funkcie rozhodol uznesením na Valnom zhromaždení v predchádzajúcom období (2008).  Obec Šoporňa nemá žiadnu kompetenciu zasahovať do uvedeného odstraňovania. Prípadé sťažnosti adresujte priamo Povodiu Váhu.

Zverejnené: 23.10 2015

Oznam - vývoz smetí, zber plastov a papiera

Prehľad termínov vývozu smetí, zberu plastov a papiera do 31.12.2015

     
Vývoz smetí Zber plastov Zber papiera
26. a 27. októbra 2015 28. októbra 2015 22. októbra 2015
9. a 10. novembra  2015  11. novembra 2015  
23. a 24. novembra 2015 25. novembra 2015 26. novembra 2015
7. a 8. decembra 2015 9. decembra 2015  
21. a 22.  decembra 2015 23. decembra 2015 30. decembra 2015
     

 

Zverejnené: 14.10 2015

Oznam o zasielaní upozornení o nedoplatkoch

Vážení občania.

Obec Šoporňa rozposiela v týchto dňoch  upozornenia o nedoplatkoch za TKO, dane, psa a kanalizáciu.

Nakoľko po predchádzajúcom vedení sa nenašla kompletná evidencia úhrad poplatkov v sume viac ako 55 000 euro, je možné, že ste uvedené nedoplatky už uhradili. Zároveň Vás prosíme, ak ste tak urobili a bolo Vám zaslané upozornenie, aby ste sa dostavili na obecný úrad na príslušné oddelenie za účelom objasnenia nedorozumenia.

V takomto prípade sa všetkým dotknutým vopred ospravedlňujeme.  

Zverejnené: 07.10 2015

Oznam

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné! Viac info tu...

Zverejnené: 04.09 2015

Oznam

V 36. týždni bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu v dňoch 31.08.2015 a 01.09.2015 ( v pondelok a v utorok). Nasledujúce vývozy  komunálneho odpadu budú realizované v dvojtýždňových intervaloch t.j. 14.09.2015 a 15.09.2015, 28.09.2015 a 29.09.2015 atď. Taktiež zber plastov sa od 02.09.2015 bude vykonávať v dvojtýždňových intervaloch.

Zber papiera sa uskutoční 03.09.2015 a následne vždy v posledný štvrtok v mesiaci ( v prípade daždivého počasia bude vždy oznámený náhradný termín)

 

Zverejnené: 31.08 2015