uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Zmena otváracích hodín Zberného dvora

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že od 1.11.2017 sa mení otváracia doba na Zbernom dvore  v Šoporni nasledovne:

November 2017 - Marec 2018
Utorok : 09.00 – 17.00
Streda : 09.00 – 17.00
Štvrtok: 09.00 – 17.00
Piatok:  09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 – 17.00 

Mimo týchto otváracích hodín je prísny zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu na Zberný dvor resp. jeho okolia ! 

Zverejnené: 01.11 2017

Zmena otváracích hodín na cintoríne

V čase od 30. októbra 2017 do 05. novembra 2017 bude predĺžená otváracia doba  miestneho cintorína

 do 20.00 hod.

Zverejnené: 30.10 2017

Rozdelenie volebných okrskov k voľbám do VÚC

V zmysle volebného zákona sú rozdelené volebné okrsky v obci Šoporňa podľa súpisných čísiel nasledovne:

 1. volebný okrsok:         súpisné čísla 1 – 700
 2. volebný okrsok:         súpisné čísla  701- 1178
 3. volebný okrsok:         súpisné čísla 1179 - 1650, časť Štrkovec

 

                                                                                  Mgr. Adrián Macho

                                                                                      starosta obce

Zverejnené: 27.10 2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti  Kataríny Navračičovej bytom v Šoporni začalo dňa 16.10.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 16.10.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002. Viac info tu.

 

Zverejnené: 17.10 2017

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Šoporni vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na deň 6. decembra 2017. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2017

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub stromov

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti  Jána Korytára bytom v Bratislave, ul. Mierová 48 PSČ 821 05, začalo dňa 11.10.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 15 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 13.10 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 11.10.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 15 ks drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. Viac info tu.

Zverejnené: 13.10 2017

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub stromov

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti  Rastislava Makaru bytom v Šoporni č. 665 začalo dňa 06.10.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 11.10 2017

upovedomenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 06.10.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín podľa § 47 ods. 3. zákona č 543/2002 . Viac info tu.

Zverejnené: 11.10 2017

Voľby do VÚC 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja
4. novembra 2017

 

 1. József Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby,
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 2. Jaroslav Cehlárik, Mgr., 34 r., riaditeľ, Opoj,
  nezávislý kandidát
 3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65 r., predseda TTSK, Suchá nad Parnou,
  nezávislý kandidát
 4. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany,
  NOVÝ PARLAMENT
 5. Konrád Rigó, 38 r., štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Dunajská Streda,
  MOST - HÍD
 6. Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Trnava,
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
4. novembra 2017

 

Volebný obvod číslo 2

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7

Kandidáti:

 1. Gergely Agócs, Mgr., 31 r., account manažér, Kráľov Brod,
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 2. Milan Bánovský, 68 r., dôchodca, Sereď,
  NÁRODNÁ KOALÍCIA
 3. József Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby,
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 4. László Biró, Mgr., 48 r., pedagóg, Galanta,
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 5. Jozef Boledovič, JUDr., 44 r., projektový manažér, Gáň,
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 6. Zuzana Csadyová, Mgr., 51 r., starostka obce, Čierna Voda,
  MOST - HÍD
 7. Martin Drobný, MUDr., 49 r., lekár, Sereď,
  Slovenská národná strana
 8. Krisztián Forró, 41 r., konateľ spoločnosti, Veľká Mača,
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 9. Zoltán Forró, Ing., 34 r., manažér, Trstice,
  MOST - HÍD
 10. Gábor Gál, Mgr., 42 r., poslanec NR SR, Veľká Mača,
  MOST - HÍD
 11. Júlia Gálová, Mgr., 63 r., vedúca vysunutého pracoviska Šaľa - sociálna poisťovňa, Galanta,
  SMER - sociálna demokracia
 12. Jana Hanuliaková, Mgr., 36 r., manažér dopravy, Abrahám,
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 13. Ervin Chomča, MUDr., 53 r., lekár, Galanta,
  MOST - HÍD
 14. František Juhos, JUDr., 55 r., prednosta OÚ Galanta, Trstice,
  MOST - HÍD
 15. Václav Jurčaga, 71 r., dôchodca, Šintava,
  NÁRODNÁ KOALÍCIA
 16. Andrea Klabuzai, JUDr., PhD., 45 r., právnik, vedúca útvaru primátora, Mostová,
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 17. Róbert Korec, Mgr., 46 r., projektový manažér, Pata,
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 18. Slávka Kramárová, PaedDr., 60 r., pedagogička, Sereď,
  Slovenská národná strana
 19. Adrián Kubica, Mgr., 40 r., starosta obce, Váhovce,
  MOST - HÍD
 20. Stanislav Lipovský, 38 r., podnikateľ, Šoporňa,
  DOMA DOBRE
 21. Adrián Macho, Mgr., 41 r., starosta obce Šoporňa, Šoporňa,
  nezávislý kandidát
 22. Miloš Majko, 48 r., novinár, protikorupčný aktivista, Sereď,
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 23. Igor Németh, Ing., 56 r., starosta, Abrahám,
  SMER - sociálna demokracia
 24. Marta Némethová, Mgr., 64 r., riaditeľka Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov v Seredi, Sereď,
  SMER - sociálna demokracia
 25. Ľubomír Noga, 27 r., automechanik, Sládkovičovo,
  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 26. Peter Paška, 44 r., primátor mesta, Galanta,
  nezávislý kandidát
 27. László Pék, 66 r., pedagóg, Matúškovo,
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 28. Jozef Pinček, 65 r., bezpečnostný pracovník, Malá Mača,
  NOVÝ PARLAMENT
 29. Martin Práznovský, JUDr., 44 r., konateľ spoločnosti, Pata,
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 30. Janka Repčoková, 53 r., SBS - operátorka kamerových systémov, Pusté Sady,
  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 31. David Slíž, 42 r., SZČO - vodič, Dolná Streda,
  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 32. Roman Sukeník, Ing., 51 r., starosta, Zemianske Sady,
  SMER - sociálna demokracia
 33. Peter Szabó, MUDr., 46 r., lekár, Matúškovo,
  MOST - HÍD
 34. Ľuboš Šúry, PhDr. Mgr., 51 r., starosta, Dolná Streda,
  SMER - sociálna demokracia
 35. Andrej Tábori, Mgr., 40 r., pedagóg, Galanta,
  nezávislý kandidát
 36. Marek Tóth, JUDr. PhDr., LL.M., 35 r., mediátor, Sereď,
  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 37. Stanislav Tvrdík, 57 r., technik, Sereď,
  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 38. Marta Vajdová, PhDr., 39 r., riaditeľka firmy, Galanta,
  nezávislý kandidát
 39. Roman Vančo, 34 r., vedúci zmeny, Sereď,
  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 40. Tamás Zupko, 38 r., manažér, Vozokany,
  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Zverejnené: 29.09 2017

Oznam Polície SR

Polícia upozorňuje hlavne starších ľudí, aby si dávali pozor na podvodné telefonáty od ľudí, ktorí sa vydávajú za ich príbuzných a pýtajú od nich peniaze. Podvodníci, ktorí okrádajú dôverčivých dôchodcov, úradovali tento rok už viackrát v niekoľkých okresoch a nie je vylúčené, že to skúsia aj v našej obci. Používajú overené finty. Dôchodcom zavolajú, predstavia sa ako príbuzní, ktorí súrne potrebujú peniaze a z rôznych dôvodov po ne niekoho pošlú.

Polícia varuje - podobné telefonáty si u príbuzných preverte a neverte napríklad výhovorkám, že váš blízky má iný hlas preto, že je chorý.

Neznámych ľudí nepúšťajte domov a nič im nepodpisujte bez konzultácií. V prípade akéhokoľvek podozrenia ihneď kontaktujte políciu na čísle 158. 

Zverejnené: 19.09 2017

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody

podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov      oznamuje, že na základe žiadosti  Štefana Búrana bytom v Šoporni č. 1513 začalo dňa 06.09.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu .

Zverejnené: 06.09 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 04.09.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu

Zverejnené: 06.09 2017

Doručovanie oznámení o delegovaní členov komisií

Obec Šoporňa oznamuje, že delegovanie členov a náhradníkov do okrskových komisií týkajúcich sa volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 04.11.2017 je možné podať aj elektronicky. Viac info tu.

Zverejnené: 18.08 2017


Všetky oznamy