uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Pozvánka na stavanie mája

šoporňa stavanie mája

Obec Šoporňa Vás srdečne pozýva na STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční dňa 30.4.2015 o 17.00 hod na Rajčure. V programe vystúpia spevácke skupiny Važinka, Važina, Važinár, Šopornianska lipka. Do tanca bude hrať hudobná skupina STOP. O občerstvenie bude postarané. Tešíme sa na Vás.

Zverejnené: 30.04 2015

Oznam

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa po vzájomnej dohode poslancov dňa 29.4.2015 nekoná. Najbližšie obecnė zastupiteľstvo bude v stredu 27.mája 2015.

Zverejnené: 27.04 2015

Oznam

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 23.4.2015 bude na mieste spotreby Štrkovec 16, Šoporňa vykoná výmena určeného meradla z dôvodu ukončenia platnosti jeho doby overenia.

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 22.4.2015 bude na mieste spotreby Komenského 1178, Šoporňa vykoná výmena určeného meradla z dôvodu ukončenia platnosti jeho doby overenia.

Zverejnené: 16.04 2015

Výzva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, vyzýva všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 13.4.2015 do 20.5.2015.

Zverejnené: 16.04 2015

Knižničná amnestia

Obecná knižnica od 15.4.2015 až do 30.5.2015 vyhlasuje knižničnú amnestiu. Čitatelia majú možnosť vrátiť knihy, ktoré boli požičané viac ako 2 mesiace bezplatne. Po uplynutí tohto termínu bude knižnica rozposielať upomienky a vyberať pokuty za nedodržanie stanoveného termínu. Pokuta za každý začatý mesiac od zapožičania je 0,10 € ( 10 centov) za knihu. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu. 

Pozor! Zmena otváracích hodín v knižnici!

Pondelok: 8:00 – 11:00  14:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 11:00  14:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 11:00  14:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 11:00  14:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 11:00
Zverejnené: 14.04 2015

Pomoc

Vážení občania! Dňa 12.4.2015 postihla našich spoluobčanov veľká tragédia – požiar rodinného domu. Ak by ste mali záujem uľahčiť im situáciu, môžete sa obrátiť na sekretariát obecného úradku, kde Vám poskytneme bližšie informácie. Ďakujeme

Zverejnené: 13.04 2015

Varovanie pred zvýšeným rizikom požiarov

Varovanie pred zvýšeným rizikom požiarov – viac info tu..
Zverejnené: 06.04 2015

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou ŠoporňaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Šoporňa - bližšie info tu..
Zverejnené: 06.04 2015

Nové otváracie hodiny

Slovenská pošta a.s., úsek pobočkovej siete a retailového predaja v Bratislave, oznamuje NOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ POŠTY ŠOPORŇA: Nové otváracie hodiny pošty v obci Šoporňa od 01.12.2014
Zverejnené: 06.04 2015

Zvýšený počet výskytu podvodov

Vážení občania, polícia zaevidovala v uplynulom období zvýšený počet výskytu podvodov páchaných na starších ľuďoch. Z toho dôvodu polícia upozorňuje občanov, ako sa vyhnúť podvodom… viac info tu!
Zverejnené: 06.04 2015

Upozornenie – výzva

Celodenné parkovanie áut na miestnych komunikáciách je problém, ktorý sa netýka len našej obce. Súčasťou miestnych komunikácií sú aj priľahlé chodníky, priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“…… viac info tu
Zverejnené: 06.04 2015

Skvalitnenie zberu

Vážení občania Obec Šoporňa a Komplex – odpadová spoločnosť, ktorá zabezpečuje zber a zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpadu v našej obci, žiada občanov o spoluprácu pri skvalitnení zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu t.j. plastov a skla….. viac info tu
Zverejnené: 06.04 2015

Upozornenie

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV…….viac info tu
Zverejnené: 06.04 2015